Tegoroczne Podlaskie Dni Matematyki to kilka dni spotkań z matematyką w różnym wydaniu. Podlaskie  Dni  Matematyki są organizowane  jak zwykle przez Oddział Białostocki Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz współorganizowane przez Politechnikę Białostocką w szczególności Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”. Wspierają nas też takie instytucje jak Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, I LO w Olecku, Szkoła Podstawowa w Wasilkowie i firmy przewozowe komunikacji miejskich kilku miast.