Honorowy Patronat

Rektora

Politechniki Białostockiej

 

 

www.bialystok.pl