Menu Zamknij

Anna Borowska

Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

dr inż. Anna Borowska – Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku (ukończyła studia magisterskie z matematyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym) i Politechniki Białostockiej (uzyskała tytuł magistra inżyniera informatyki w zakresie oprogramowania na Wydziale Informatyki). W 2010 roku obroniła tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka na Politechnice Białostockiej. Zajmowała się naukowo problematyką analizy algorytmów probabilistycznych interpretowanych w skończonych dziedzinach, jednorodnymi łańcuchami Markova i logiką algorytmiczną. Obecnie interesuje się matematycznymi podstawami kryptologii i problemami z geometrii analitycznej takimi jak na przykład offsety i ich praktyczne zastosowanie.

Wykład PDM:

  • Proste i efektywne algorytmy grafowe, Anna Borowska, 20.11.2020, godz. 12-13
    Grafy (składające się ze zbioru wierzchołków V i zbioru krawędzi E) wykorzystuje się do reprezentowania różnorodnych obiektów w realnym świecie w celu usprawnienia rozwiązań różnych problemów na tych obiektach (np. sieć dróg z wierzchołkami reprezentującymi skrzyżowania i krawędziami oznaczającymi ulice, grafy sieci komputerowych pozwalające na stworzenie oprogramowania usprawniającego trasowanie w Internecie, modele cząsteczek związków chemicznych). Wykład przybliża pojęcie grafu i jego komputerowe reprezentacje oraz pokazuje proste i efektywne algorytmy grafowe oparte na przeglądaniu grafu w głąb: przeglądanie grafu, spójność grafu, drzewa rozpinające, sortowanie topologiczne, silnie spójne składowe, wyszukiwanie cykli w grafie, znajdowanie cyklu Eulera.