Menu Zamknij

Anna Borowska

dr inż. Anna Borowska – Wydział Informatyki, Politechnika Białostocka

Absolwentka Uniwersytetu w Białymstoku (ukończyła studia magisterskie z matematyki na Wydziale Matematyczno-Fizycznym) i Politechniki Białostockiej (uzyskała tytuł magistra inżyniera informatyki w zakresie oprogramowania na Wydziale Informatyki). W 2010 roku obroniła tytuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie informatyka na Politechnice Białostockiej. Zajmowała się naukowo problematyką analizy algorytmów probabilistycznych interpretowanych w skończonych dziedzinach, jednorodnymi łańcuchami Markova, logiką algorytmiczną oraz matematycznymi podstawami kryptologii. Obecnie interesuje się problemami z geometrii analitycznej takimi jak na przykład offsety i ich praktycznym zastosowaniem.

Wykład PDM2021:

  • Ściśle tajne, czyli początki kryptografii, Anna Borowska/15.12.2021, godz. 9-10

Już w starożytności ludzie odczuwali potrzebę przekazywania informacji w sposób zabezpieczony przed niepowołanym dostępem. Dzisiaj utajnianiem wiadomości zajmuje się dziedzina zwana kryptografią. Przedstawię kilka historycznych metod szyfrowania danych oraz opowiem o okolicznościach ich stosowania.