Menu Zamknij

Czesław Bagiński

Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Fotografia przedstawia Dr hab. Czesława Bagińskiego, prof. PB, stojącego w sali wykładowejDr hab. Czesław Bagiński, prof. PB studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim. Stopień naukowy doktora uzyskał na Politechnice Warszawskiej, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego zdobył na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czesław Bagiński pracuje w Politechnice Białostockiej od 2001 roku. Od 2008 roku kieruje Katedrą Informatyki Teoretycznej. Aktualnie jest członkiem Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk.

Tematyka pracy naukowej Czesława Bagińskiego koncentruje się wokół algebry ze szczególnym uwzględnieniem teorii grup i algebr grupowych. Wyniki prac zostały opublikowane w takich czasopismach jak „Journal of Algebra and its Applications”, „Communications in Algebra”, „Proceedings of the Amercian Mathematical Society”, „Journal of Mathematics” oraz „Colloquium Mathematicum”.

Wykład PDM:

  • 20.11, godz. 9-10 O równaniu Pitagorasa, Czesław Bagiński, od klasy 8
    Motywem przewodnim wykładu jest równanie Pitagorasa:
    x^2+y^2=z^2
    Przedstawię jego rozwiązanie w liczbach naturalnych, historyczne ślady zainteresowania równaniem sięgające czasów rozkwitu kultury babilońskiej, związki z liczbami zespolonymi oraz niektórymi obserwacjami P. Fermata dotyczącymi liczb pierwszych.