Menu Zamknij

Dorota Mozyrska

Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Dr hab. Dorota Mozyrska, prof. PBDr hab. Dorota Mozyrska, prof. PB

Dorota Mozyrska pracuje na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Jest nauczycielem akademickim z ponad 25 letnim doświadczeniem. Jej zainteresowania naukowe to matematyczna teoria sterowania oraz rachunek niecałkowitego rzędu. Jest wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum” przy Wydziale Informatyki PB. Była wielokrotnie wykładowcą i organizatorką Podlaskich Dni Matematyki oraz Podlaskich Festiwali Nauki i Sztuki, jak również Białostockiego Uniwersytetu Dziecięcego i Projektu Talenty XXI w.

Wykład PDM:

  • Niezwykłe liczby pierwsze, Dorota Mozyrska, Ewa Girejko, kl. 1-4, 20.11, 24.11, 12-13 / materiały
    Opowiemy co to jest wielokrotność liczby, podamy definicję liczby pierwszej, przesiejemy liczby na sicie Erastostenesa. Przygotujcie też kredki lub painta na komputerze i pokolorujemy liczby.