Menu Zamknij

Krzysztof Ciesielski

Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Krzysztof CiesielskiKrzysztof Ciesielski – matematyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999-2008 wicedyrektor Instytutu Matematyki UJ ds. dydaktycznych. W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim teorią układów dynamicznych, ale także m.in. matematycznymi aspektami wyborów i historią matematyki. Autor kilku książek popularyzujących matematykę (głównie napisanych wspólnie ze Zdzisławem Pogodą), niektóre z nich otrzymały prestiżowe nagrody (m.in. Nagrodę im. Hugona Steinhausa Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki za najlepsze książki
popularnonaukowe polskiego autora opublikowane w latach 1995-1998, a Matematyczna Bombonierka” została nagrodzona „Złotą różą” jako najlepsza książka popularnonaukowa wydana w Polsce w roku 2015/2016). Przewodniczący Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Delta”, redaktor naczelny czasopisma „Wiadomości Matematyczne”, przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Krakowie, wiceprzewodniczący World Federation of National Mathematics Competitions. W latach 2009-2016 członek Raising Public Awareness Committee of the
European Mathematical Society.

Wykłady PDM:

  • Ponad 100 lat temu na Plantach, Krzysztof Ciesielski, 24.11.2020 r., godz. 12-13
    W październiku 2016 na krakowskich Plantach stanęła ławka z figurami dwóch młodych mężczyzn. Pewien matematyk, ujrzawszy tę ławkę po raz pierwszy, skomentował: „Widać, że  rozmawiają o matematyce”. Czy istotnie rozmawiali o matematyce? Dlaczego ta rozmowa okazała się niezwykle ważne dla światowej matematyki i dla polskiej nauki? Kim oni byli? Będzie mowa o nich, o matematyce i o tym, jak doszło do postawienia tej ławki
  • 24.11 hours: 13-14, On an extraordinary event which happened in Kraków Planty Park 100 years ago, Krzysztof Ciesielski
    In October 2016 a bench with figures of two young men was unveiled in Kraków Planty Park. One mathematician, after a first look at the bench, commented: „It is obvious that they talk about mathematics”. Did they really talk about mathematics one hundred years ago? Who were these men? Why this talk appeard to be extremely important to world mathematics and
    Polish science? How this bench was created?