Menu Zamknij

Marzena Filipowicz-Chomko

Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Dr Marzena Filipowicz-ChomkoDr Marzena Filipowicz-Chomko

Marzena Filipowicz-Chomko jest doktorem nauk matematycznych, adiunktem na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej.  Jej obecne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących wielokryterialnych problemów decyzyjnych, metod wspomagania negocjacji oraz zastosowań statystycznej analizy wielowymiarowej do opisu zjawisk społecznych.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej oraz Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”.

Wykład PDM:

  • Fraktalny świat, Ewa Girejko, Marzena Filipowicz, 20.11.2020 r. godz. 10-11 (szkoła średnia)
    Fraktalny świat, Ewa Girejko, Marzena Filipowicz, 20.11.2020 r. godz. 11-12 (szkoła podstawowa)
    Wykład ma charakter prezentacji multimedialnej z częściowym aktywnym udziałem słuchaczy. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane i omówione fraktale oraz ich twórcy. Uczestnicy imprezy dowiedzą się o własnościach fraktali takich jak samopodobieństwo oraz gdzie i w jaki sposób wykorzystuje się te obiekty geometryczne.