Menu Zamknij

Zbigniew Bartosiewicz

Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.

Zbigniew BartosiewiczZbigniew Bartosiewicz, Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Zbigniew Bartosiewicz ukończył studia magisterskie z zakresu matematyki stosowanej na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w roku 1977. W tym samy roku rozpoczął pracę w Politechnice Białostockiej na stanowisku asystenta, najpierw na Wydziale Elektrycznym a potem Mechanicznym. W roku 1981 obronił rozprawę doktorską z matematyki w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta w Instytucie Matematyki, Fizyki i Chemii Politechniki Białostockiej. Tematyka doktoratu i późniejszej pracy naukowej dotyczyła matematycznej teorii sterowania. W roku 1983 Zbigniew Bartosiewicz otrzymał stypendium British Council przeznaczone do sfinansowania rocznego stażu w Control Theory Centre w University of Warwick, w Anglii. Stopień doktora habilitowanego z matematyki uzyskał w roku 1988 w Instytucie Matematycznym Polskiej Akademii Nauk. W następnym roku wyjechał na półroczny staż do Rutgers University w USA. Potem spędził dwa lata jako associate professor w Adelphi University, także w USA. W roku 1991, po powrocie z USA, został mianowany na stanowisko profesora nadzwyczajnego, rok później został kierownikiem Katedry Matematyki. Funkcję tę pełni bez przerwy do chwili obecnej. Był promotorem czterech rozpraw doktorskich z matematyki, w Instytucie Matematyki PAN i na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. W roku 2010 otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych.

Wykłady PDM

  • Liczby zespolone i fraktale, Zbigniew Bartosiewicz, 20.11.2020 r., godz.11-12
    Opowiem i pokażę jak przejść ze smutnego jednowymiarowego świata liczb rzeczywistych do wyimaginowanej dwuwymiarowej rzeczywistości liczb zespolonych, w której spotkać można pierwiastki kwadratowe z liczb ujemnych i bajecznie kolorowe fraktalne smoki. Po drodze nauczymy się potęgować liczby zespolone i zobaczymy gdzie zawędrujemy, gdy będziemy chcieli je potęgować do nieskończoności.
  • Complex numbers and fractals, Zbigniew Bartosiewicz, 24.11, hours: 14:00-15:00
    I will show how to pass from the sad one-dimensional world of real numbers to imaginary two-dimensional reality of complex numbers, where one can find square roots of negative numbers and fabulously colorful fractal dragons. Along the way we will learn how to compute powers of complex numbers and see where we will arrive, when we keep computing the powers to infinity.