Menu Zamknij

Zbigniew Zaczkiewicz

Zbigniew ZaczkiewiczZbigniew Zaczkiewicz ukończył studia magisterskie z zakresu matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1997 roku. W kolejnym roku rozpoczął pracę w Politechnice Białostockiej na stanowisku asystenta, najpierw w Instytucie Matematyki i Fizyki, a potem na Wydziale Informatyki.

Stypendysta the European Community Marie Curie Fellowship in the framework of the CTS, w okresie lipiec 2005 – wrzesień 2005 (Holandia, Enschede, University of Twente).

W roku 2009 obronił rozprawę doktorską z matematyki na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w Warszawie i rozpoczął pracę na stanowisku adiunkta na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Tematyka doktoratu i późniejszej pracy naukowej dotyczyła algebraicznych układów z opóźnieniem, problemami matematycznej teorii sterowania, obserwowalność, sterowalność dualność, a obecnie zastosowanie rachunku niecałkowitego rzędu do algebraicznych układów z opóźnieniem.

Należy do stowarzyszenia Polskie Towarzystwo Matematyczne Oddział Białostocki.

Jako członek Centrum Popularyzacji Matematyki Signum na Wydziale Informatyki, dr Zaczkiewicz od wielu lat angażuje się w popularyzację matematyki poprzez współorganizowanie wystaw, głoszenie wykładów popularno-naukowych.

Wykład PDM:

  • I Ty możesz zrozumieć nieskończoność, Zbigniew Zaczkiewicz, 23.11.2020 r., godz. 13-14
    Celem imprezy jest przybliżenie pojęcia nieskończoności w matematyce, wymiarach i rachunkach nieskończonych oraz zastosowanie przy liczeniu granic. Uczestnicy będą mogli wykonać proste rachunki stosując twierdzenie Pitagorasa, „liczenie na palcach” oraz zostanie im przedstawione intuicyjne zrozumienie nieskończoności.