Menu Zamknij

Czesław Bagiński

Czesław Bagińskidr hab. Czesław Bagiński, prof. PB  – Wydział Informatyki Politechnika Białostocka

Dr hab. Czesław Bagiński, prof. PB  studiował matematykę na Uniwersytecie Warszawskim (Filia w Białymstoku). Stopień naukowy doktora uzyskał na Politechnice Warszawskiej, natomiast stopień naukowy doktora habilitowanego zdobył na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

Czesław Bagiński pracuje w Politechnice Białostockiej od 2001 roku. Od 2008 roku kieruje Katedrą Informatyki Teoretycznej. W latach 2017-2020 był członkiem Komitetu Matematyki Polskiej Akademii Nauk.

Tematyka pracy naukowej Czesława Bagińskiego koncentruje się wokół algebry ze szczególnym uwzględnieniem teorii grup i algebr grupowych. Wyniki prac zostały opublikowane w takich czasopismach jak „Journal of Algebra and its Applications”, „Communications in Algebra”, „Proceedings of the Amercian Mathematical Society”, „Canadian Journal of Mathematics”,” Archiv der Mathematik”, „Illinois Journal of Mathematics” i in..

Wykład PDM2021:

O równaniu Pitagorasa, Czesław Bagiński/14.12.2021, godz. 10-11

Tematem wykładu jest równanie 

x^2+y^2=z^2.

W pierwszej część wykładu zostaną przedstawione historyczne informacji o Pitagorasie i historycznych śladach związanych z jego równaniem, a pochodzących z czasów rozkwitu kultury egipskiej i babilońskiej. W drugiej omówię rozwiązanie tego równania w liczbach całkowitych i przedstawię jego związki z pewnym mnożeniem punktów płaszczyzny.