Menu Zamknij

Elżbieta Guziejko

Elżbieta GuziejkoElżbieta Guziejko – I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku

Elżbieta Guziejko- nauczyciel dyplomowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Olecku, egzaminator maturalny z matematyki. Współorganizatorka Warmińsko Mazurskiej Strefy Matematycznej, Warmińsko Mazurskich Zawodów Matematycznych. Pomysłodawczyni i organizatorka Powiatowego Konkursu „Sudoku lubię to!”, regionalnego konkursu fotograficznego „Matematyka w Obiektywie”. Wśród swoich uczniów ma finalistkę Olimpiady Matematycznej jak i wielu laureatów oraz finalistów ogólnopolskich konkursów matematycznych.

Wykłady PDM2021:

  • Maturalny pewniak, czyli równania kwadratowe z parametrem, Elżbieta Guziejko/11.12.2021, godz. 10-11

Jednym z typów zadań, które pojawiają się na maturze z poziomu rozszerzonego są te, w których występuje parametr, w tym, w funkcji kwadratowej. Są to zadania wysoko punktowane, bo uczeń może otrzymać aż od 4 do 6 punktów. Na tym wykładzie zostaną omówione sposoby tworzenia warunków do tego typu zadań oraz przekształceń pewnych wyrażeń do takiej postaci, w której można wykorzystać wzory Viete’a. Uczestnicy wykładu otrzymają do pobrania układ tabelaryczny warunków do zadań z parametrami i dodatkowo – do równań dwukwadratowych z parametrem.

  • Nierówności kwadratowe na maturze, Elżbieta Guziejko/14.12.2021, godz. 13-14

Kolejny pewniak maturalny – nierówności kwadratowe. Zostaną tu przedstawione sposoby ich rozwiązywania.  O zdaniu matury mogą decydować punkty i aby ich nie zabrakło, warto posiąść umiejętność ich rozwiązywania.

  • Ciąg arytmetyczny na maturze, Elżbieta Guziejko/15.12.2021, godz. 8-9

Przedstawione zostaną własności ciągu arytmetycznego oraz przykłady ich zastosowania w oparciu o zadania maturalne. Po wykładzie do pobrania będzie układ tabelaryczny własności ciągu arytmetycznego.