Menu Zamknij

Ewa Pawłuszewicz

Ewa PawłuszewiczDr hab., Ewa Pawłuszewicz jest profesorem Politechniki Białostockiej. Od 2019 r. pełni funkcję kierownika Katedry Robotyki i Mechatroniki na Wydziale Mechanicznym.
Stopień naukowy doktora uzyskała w 1998 r. w dziedzinie matematyki (specjalność: matematyczna teoria sterowania) w Instytucie Matematyki Polskiej Akademii Nauk, a stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie automatyka i robotyka (specjalność: teoria sterowania) w 2012 r. nadała jej Rada Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutnicze w Krakowie.

Wykład PDM:

  • Matematyka i poezja, Małgorzata Zdrodowska, Ewa Pawłuszewicz, 21.11.2020 r., godz. 12-13
    Wydawać by się mogło, że matematyka i poezja to dwie zupełnie różne od siebie dziedziny, które nic nie łączy. Czy oby na pewno? W literaturze znajdziemy mnóstwo wierszy nawiązujących do matematyki. Do Królowej Nauk odwołuje się nie tylko Jan Brzechwa w wierszyku „Sum-matematyk”, ale również nasza noblistka Wisława Szymborska, która w swoim dorobku ma takie wiersze jak „Liczba Pi”, czy „Utopia”.
    A czy każdy wiersz, który opiera się na tej samej liczbie sylab w wersie to nie matematyka?
    Czy każdy wiersz, podobnie jak zadanie z matematyki nie zawiera jakiejś niewiadomej, którą odkrywa odbiorca?