Menu Zamknij

Krzysztof Ciesielski

Krzysztof Ciesielski

Dr Krzysztof Ciesielski, prof. UJ – matematyk,  Uniwersytet Jagielloński

Krzysztof Ciesielski – matematyk, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999-2008 wicedyrektor Instytutu Matematyki UJ ds. dydaktycznych. W
pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim teorią układów dynamicznych, ale także m.in. matematycznymi aspektami wyborów i historią matematyki.
Autor kilku książek popularyzujących matematykę (głównie napisanych wspólnie ze Zdzisławem Pogodą), niektóre z nich otrzymały prestiżowe
nagrody (m.in. Nagrodę im. Hugona Steinhausa Polskiej Fundacji Upowszechniania Nauki za najlepsze książki popularnonaukowe polskiego
autora opublikowane w latach 1995-1998, a „Matematyczna Bombonierka” została nagrodzona „Złotą Różą” jako najlepsza  książka popularnonaukowa
wydana w Polsce w roku 2015/2016). Przewodniczący  Komitetu Redakcyjnego miesięcznika „Delta”, przewodniczący Komitetu  Okręgowego Olimpiady
Matematycznej w Krakowie, wiceprzewodniczący World Federation of National Mathematics Competitions.  W latach 2018-2020   redaktor naczelny
czasopisma  „Wiadomości Matematyczne”, w latach 2009-2016 członek Raising Public Awareness Committee of the European Mathematical Society.

Wykłady PDM:

  • Matematycy wokół nas, Krzysztof Ciesielski/14.12.2021, godz. 12-13

Gdy wędrujemy po rozmaitych miastach, często mijamy pomniki sławnych ludzi. Upamiętniani są w ten sposób różni ludzie, w tym (choć zdecydowanie za rzadko) znakomici uczeni. Czy są wśród nich matematycy? Jesli tak, to dlaczego zostali w ten sposób wyróżnieni? O tym właśnie będzie na wykładzie mowa. Najwięcej uwagi poświęcone zostanie postawionej 5 lat temu w Krakowie ławce z figurami Stefana Banacha i Ottona Nikodyma.

  • Mathematicians in our neighbourhood, Krzysztof Ciesielski/14.12.2021, godz. 13-14

When we wander around various cities, we often pass monuments to famous people people. Various people are commemorated in this way, including (though definitely