Menu Zamknij

Maciej Nowakowski

Maciej Nowakowski na tle tablicy szkolnej

  • Popularyzator matematyki, fizyki i chemii
  • Nauczyciel w CKZiU w Łodzi
  • Założyciel Łódzkiej Grupy Matematyczno – Fizycznej
  • Współorganizator Łódzkiego Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki i jeden z wykładowców na tym Festiwalu z ramienia Politechniki Łódzkiej

Wykłady PDM2021:

  • pie znaczy kawałek matematyki, Maciej Nowakowski/12.2021, godz. 18-19

Trzy liczby, a tyle matematyki. Skąd się wzięły do czego służą? Jak wygląda najpiękniejsze równanie matematyki i dlaczego. To wszystko na wykładzie.

  • Matematyka czasu i przestrzeni, Maciej Nowakowski/14.12.2021, godz. 17-18

Matematyk ma pewną dowolność przy zajmowaniu się rzeczywistością. Czas i przestrzeń nie muszą być prawdziwe, przez co możemy tworzyć zwariowane światy… Choć zaczęło się spokojnie od Euklidesa, koniec jest… na wykładzie.

  • Odkrywanie rzeczywistości w równaniach matematycznych, Maciej Nowakowski/12.2021, godz. 18-19

Platon uważał, że istnieją idealne byty, których niedoskonałym odwzorowaniem jest nasza rzeczywistość. Odkrywanie istoty czasu i przestrzeni, oraz zjawisk zachodzących w naszej rzeczywistości jest nieodłącznie związane z odkrywaniem matematyki (ideałów) stojącej za tym wszystkim. W wykładzie prześledzimy kluczowe idee mające swój początek w geometrii i innych gałęziach matematyki. Odkryjemy świat, który istnieje wokół nas. Badanie tego świata jest niemożliwe bez znajomości matematyki. Nagrodą za trud podejmowany i problemy, przez które się trzeba przedrzeć jest jasny, zwięzły i precyzyjny opis za pomocą wzorów i równań. W dodatku odkrywamy piękno i istotę rzeczywistości.