Menu Zamknij

Małgorzata Wyrwas

Małgorzata Wyrwas

Dr hab. Małgorzata Wyrwas, prof. PB- Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Małgorzata Wyrwas pracuje na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Jest nauczycielem akademickim z ponad 20 letnim doświadczeniem. Jej zainteresowania naukowe to matematyczna teoria sterowania oraz rachunek niecałkowitego rzędu.

Wykłady PDM2021:

  • O wizualizacji powierzchni  w programie SURFER, Małgorzata Wyrwas/14.12.2021, 8:30-9:15

Uczestnicy zajęć będą mogli przekonać się, że równania matematyczne wcale nie są nudne, a za ich pomocą można przedstawiać powierzchnie o ciekawych kształtach, które mogą być inspiracją dla projektantów, grafików komputerowych, architektów. Podczas zajęć przedstawione zostaną przykłady powierzchni uzyskanych za pomocą programu Surfer, między innymi podane zostaną równania cytryny, kapelusza oraz innych ciekawych powierzchni.

  • About surface visualization in SURFER, Małgorzata Wyrwas/15.12.2021, godz. 13-14

The participants will be able to see that mathematical equations are not boring at all, and with their help one can visualize surfaces with interesting shapes that can be an inspiration for designers, computer graphic designers, architects. During the classes, examples of surfaces obtained with the Surfer program will be presented, including the equations of a lemon, a hat and other interesting surfaces.