Menu Zamknij

Marzena Filipowicz-Chomko

Dr Marzena Filipowicz-Chomko

Dr Marzena Filipowicz-Chomko-Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Marzena Filipowicz-Chomko jest doktorem nauk matematycznych, adiunktem na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Jej obecne zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień dotyczących wielokryterialnych problemów decyzyjnych, metod wspomagania negocjacji oraz zastosowań statystycznej analizy wielowymiarowej do opisu zjawisk społecznych. Od lat jest aktywnym członkiem Centrum Popularyzacji Matematyki Signum, opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Math4You, członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego.

Wykłady PDM2021:

  • Fraktalny świat, Marzena Filipowicz-Chomko, Ewa Girejko/15.12.2021, godz. 11-12

Podczas wykładu zostanie podjęta próba odpowiedzi na niełatwe pytanie: „co to jest fraktal”? Uczestnicy imprezy poznają głównych twórców geometrii fraktalnej, dowiedzą się, w jaki sposób można skonstruować niektóre fraktale oraz gdzie te niezwykłe obiekty mają zastosowanie.

  • Fraktalne mierzenie świata, Marzena Filipowicz-Chomko, Ewa Girejko/15.12.2021, godz. 12-13

Czy może istnieć obiekt o polu równym zero? A czy pole powierzchni mogłoby równać się nieskończoności? Jak zmierzyć brzeg Anglii? W czasie wykładu spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te intrygujące pytania. Pokażemy też jak zaskakujące może być mierzenie świata z udziałem fraktali.