Menu Zamknij

Mateusz Woronowicz

Dr Mateusz Woronowicz, Katedra Matematyki, Wydział Informatyki PB; zainteresowania naukowe: grupy addytywne pierścieni łącznych, teoria grup abelowych, teoria pierścieni łącznych.  

Wykład PDM2021:

  • Liczby wymierne z perspektywy algebry abstrakcyjnej, Mateusz Woronowicz/13.12.2021, godz. 16-17

W trakcie wykładu zostaną opisane wszystkie podgrupy addytywnej grupy liczb wymiernych, na których można określić niezerowe mnożenie pierścieniowe. Sygnalizowane wyniki zostaną uzyskane wyłącznie przy użyciu metod elementarnych.