Menu Zamknij

Mirosław Majewski

Mirosław MajewskiProf. dr hab. Mirosław Majewski

Wychowanek Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Wydziału Mat Fiz Chem. Specjalizacja w geometrii. Autor kilku prac na temat geometrii w sztuce. Obecnie profesor wizytujący i wykładowca w Istanbul Design Center. Współpracownik Isfahan Art and Design Center, Isfahan, Iran. 

Wykład PDM2021:

  • Wzór geometryczny Bliskiego Wschodu i Magrebu – geometria i forma

Mirosław Majewski/15.12.2021, godz. 10-11

W ostatnich latach w wielu krajach zachodu rośnie fascynacja tzw. „islamskim wzorem geometrycznym”. Przy tej okazji różni autorzy publikują teksty, w których nie można odnaleźć geometrii (pomimo nazwy ‚wzór geometryczny’) lub wypisują teorie nie mające wiele wspólnego z rzeczywistością. 

Celem tego wykładu jest pokazanie i analiza geometrii wzoru na kilkunastu przykładach pochodzących z różnych krajów i kultur. Drugim celem jest pokazanie w jaki sposób materiały użyte do praktycznego wykonania wzoru mają wpływ na jego geometrię.