Menu Zamknij

Piotr Grzeszczuk

Piotr GrzeszczukProf. dr hab. Piotr Grzeszczuk-Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej

Piotr Grzeszczuk ukończył studia magisterskie w zakresie matematyki teoretycznej na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1982. Tam też uzyskał stopień doktora  (1988) i doktora habilitowanego (1998).  W roku 2013 otrzymał tytuł profesora nauk matematycznych. Od roku 2001 pracuje na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej. Interesuje się teorią pierścieni nieprzemiennych, algebrą różniczkową, kombinatoryką i teorią grafów. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, Stowarzyszenia na Rzecz Edukacji Matematycznej oraz Centrum Popularyzacji Matematyki „Signum”. Przewodniczy komisji konkursowej Konkursu Matematycznego Politechniki Białostockiej.

Wykład PDM2021:

  • O pewnych równaniach rekurencyjnych, Piotr Grzeszczuk/13.12.2021, godz. 8:15-9

Przedstawimy technikę wyznaczania wyrazów pewnych ciągów liczbowych zdefiniowanych rekurencyjnie (w tym ciągu Fibonacciego). Do zrozumienia tematu wystarczy umiejętność rozwiązywania równań kwadratowych oraz podstawowa wiedza o ciągach arytmetycznych i geometrycznych.