Menu Zamknij

Zdzisław Pogoda

Zdzisław PogodaDr hab. Zdzisław Pogoda, prof. UJ – Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zdzisław Pogoda – profesor UJ w Instytucie Matematyki UJ i wieloletni profesor nadzwyczajny w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu. Interesuje się geometrią różniczkową i jej zastosowaniami, szczególnie w kosmologii, oraz historią matematyki – tu koncentruje się na badaniach historii krakowskiego ośrodka matematycznego i historii problemów klasyfikacji w topologii. Ponadto zajmuje się dydaktyką matematyki, specjalnie dydaktyką szkoły wyższej. Interesują go również humanistyczne aspekty matematyki w szczególności związki matematyki ze sztuką. Autor lub współautor około stu pięćdziesięciu artykułów o charakterze naukowym i popularnonaukowym (te ostanie głównie z Krzysztofem Ciesielskim), a także 6 książek oraz trzech podręczników. Za działalność popularyzatorską nagrodzony między innymi Wielką (obecnie nazywaną Główną) Nagrodą Polskiego Towarzystwa Matematycznego (im. Samuela Dicksteina (1995) oraz Nagrodą Rektora UJ im. Hugona Kołłątaja (2006 wspólnie z K. Ciesielskim). W 2016 roku książka „Matematyczna Bombonierka”, której autorem są Ciesielski i Pogoda została wyróżniona nagrodą „Złotej Róży” za najlepszą książkę popularnonaukową roku.

Prywatnie lubi wędrować po górach i jeździć na rolkach (łyżwach), interesuje się minerałami oraz zbiera obrazy holograficzne.

Wykład PDM2021:

  • Zobaczyć to, co widać, czyli o matematyce w zasięgu ręki, Zdzisław Pogoda/15.12.2021, godz. 12-13

Niemal codziennie stykamy się z obiektami lub sytuacjami, gdzie pojawia się matematyka. Patrzymy, słyszymy, a jednak nie dostrzegamy związków z matematyką. Na wykładzie opisane zostaną takie sytuacje, gdzie matematyka jest, ale z różnych powodów możemy jej nie dostrzegać.